Foto

FOTO

ID-foto

Godkända foton till bl.a. körkort, ID-kort, visum, (utländska) pass och färdtjänst.


Fotografering

Familjebilder – Barnbilder - Porträtt

Försäkringsbilder - Djur

Bildreportage - Högtidsdagar - Reklam

 

Bildrenovering

Renoverar genom nytillverkning av dina gamla urblekta eller

skadade fotografier i färg eller svartvitt.

 

Framkallning

Framtagning av bilder från negativ eller original, även från filmrulle.

 

Fotografier

...i alla format & många material!

Vi skriver ut dina bilder på bl.a. vanligt papper,

fotopapper, väv, strukturpapper och canvas.

Upp till 110cm på bredden samt 18meter på längden!